۵۳۰

800,000 

لگ کمر پهن
کمر گنی واقعی ده سانتی
جیب موبایلی پشت ساق پا تور کش
جنس: ژورس
سایز  : فری از (۳۶ تا ۴۴)
تن خور فوق العاده عالی

((متفاوت با نمونه های فیک بازار))