۵۳۱

850,000 

لگ کمر پهن
کمر گنی واقعی ده سانتی
((متفاوت با نمونه های فیک بازار))
جنس: ژورس
سایز: فری از (۳۶ تا ۴۴)
تن خور فوق العاده عالی