لگ کمر پهن

1,170,000 

کد:#۵۷۰

جنس: ژورس

سایز: L & XL از (۳۶ تا ۴۴)