لگ کمر پهن

1,000,000 

جنس: سوپر اسکای

فری سایز از ۳۸ تا ۴۴