نیم تنه تک عکسدارو پکدار

720,000 

نوار دوزی شده

کد:#1308

جنس: ویسکوز تیپ لاکرا اعلا

سایز : فری از ( ۳۶ تا۴۴ )