۱۶۸۱

850,000 

مجلسی سایز بزرگ VSXHF
جنس: ریون جودون و حریر
فری سایز ۴۲ تا ۴۸
تک رنگ